Afbrænding af haveaffald

Det er generelt forbudt at afbrænde haveaffald i Syddjurs Kommune efter 1-1-2021

Det er ikke tilladt at afbrænde haveaffald som for eksempel hækafklip, ukrudt, grene m.v.

Haveaffald kan i stedet køres på genbrugspladsen, hvor det komposteres, eller det kan komposteres på egen grund.

Det er dog tilladt at:

  • lave et mindre bål på en særligt indrettet bålplads med rent, tørt brændsel, uden det medfører gener for andre.
  • afbrænde haveaffald Sankt Hans Aften.

Afbrænding skal ske i overensstemmelse med brandmyndighedernes bestemmelser, herunder i forhold til mængder, afstandskrav og eventuelle lokale eller tidsbegrænsede forbud. Læs mere om dette på Beredskab og Sikkerheds hjemmeside .