Skelpælsøger

Hvis du får brug for at finde de originale stål skelpæle på din grund, råder grundejerforeningen over en søger.

Kontakt formanden for information og vejledning.