Jubilæum

Grundejerforeningen Stødov Bakker havde 15-6-2019 50 års jubilæum.

Det blev fejret med en fest i lejet telt på trekanten.

Omkring 60 af områdets grundejere deltog.

Så er alle klar med tallerknerne
Der kom gris på grillen
Og øl i hanerne.
Og gang i snakken.
Kagemænd på bordet.
Og mere snak og hygge.
Og aftenen gik.
Der blev festet til ud på natten.

Bestyrelsen takker alle for en glad aften og for hjælpen med arrangementet.

En del deltagere har tilkendegivet stor tilfredshed med festen.